Integritetspolicy

För Degen Bakery Roslagen AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd, och all vår datahantering av kunder sker och lagras externt hos leverantörer som följer GDPR. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn utan även till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Degen Bakery Roslagen AB:s verksamhet är David Kvart personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt förnamn, efternamn, telefonnummer, samt emailadress i vår ehandel som administreras av Payson.

Payson integritetspolicy

Integritetspolicyn och på denna sida beskrivs hur Payson behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas när du genomför ett köp hos oss.

Payson värnar om din personliga integritet, och deras Integritetspolicy syftar till att förklara på vilket sätt Payson samlar in dina personuppgifter och hur de sedan används. Ur Policyn går att utläsa vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande. Frågor kring integritet och dataskydd kan alltid skickas till dem via kontaktformuläret på hemsidan eller till dataskydd@svea.com.

Du accepterar Integritetspolicyn och vår behandling av dina personuppgifter genom att använda Paysons tjänster. Du accepterar även att Payson använder elektroniska kommunikationskanaler för informationsutskick till dig. Att läsa och förstå vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster är viktigt för oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund när du köper en produkt av Degen Bakery Roslagen AB, men kortfattat kan man säga att vi sparar inget onödigt.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina lagrade personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Tex ditt kvitto du får på mejlen för en bokning du gjort, det lagras enligt lag i vår bokföring i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta David Kvart som är ansvarig för personuppgiftsfrågor, genom att mejla till hello@degenbakery.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.