Köpvillkor

Degen Bakery Roslagen AB
Rådmansgatan 19
761 40 Norrtälje
Org nr: 559375-4822

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor gällde när vi tog emot onlinebetalning för pizzadeg, uppdaterade villkor för köp till butik/återförsäljare samt direktförsäljning till privatpersoner kommer.

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

Degen Bakery Roslagen AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Degen Bakery Roslagen AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet efersom speciellt degar kan variera något i tex utseende och viss vikt från säsong till säsong.

Betalning

Moms ingår i alla priser, men kostnad för leverans tillkommer i förekommande fall som utkörning har valts. Betalning görs med kort via Internet med Payson betalsystem (www.payson.se), vilket möjliggör betalning med betalkort eller swish. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts.

Leverans och avbeställning

  • Leveransen sker på valt datum genom avhämtning på Rådmansgatan 19 vid angiven tid i produktens beskrivning i webbshopen.
  • Utleverans på övriga tider är enbart möjlig efter överenskommelse.
  • Avbeställning kortare än 48h före avhämtning i den gällande beställningen är ej möjlig.
  • Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Degen Bakery Roslagen AB per e-post.

Ansvar för fel

Degen Bakery Roslagen AB’s ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Degen Bakery Roslagen AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl fram till 48h före utlämning/avhämtning. Ångerfristen löper ut 48h före angiven utlämningstid för aktuell beställning. Vill du utöva ångerrätten ska du till Degen Bakery Roslagen AB skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Outlöst/ej avhämtad beställning

För beställning som ej hämtas ut vid angiven eller annan överenskommen avhämtningstid så anses leveransen som fullgjord och kunden kan ej kräva annan vara eller annan ersättning.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Dkry AB’s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Degen Bakery Roslagen AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Degen Bakery Roslagen AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Degen Bakery Roslagen AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Degen Bakery Roslagen AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.